Activiteiten

Activiteiten

Op onze school bereiden wij leerlingen voor op het behalen van hun diploma havo of vwo (atheneum/gymnasium). Maar wij doen meer! Wij vinden het belangrijk dat leerlingen mét diploma én voldoende persoonlijke, maatschappelijke en culturele bagage onze school verlaten en daarom maken wij veel werk van sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.

Deze activiteiten zijn leuk en leerzaam. Leerlingen krijgen de mogelijkheid nieuwe ervaringen op te doen, elkaar op een andere manier te leren kennen, hun grenzen te verleggen en andere vaardigheden te ontwikkelen die niet zo makkelijk binnen de lessituatie aan bod komen. 

Zo kunnen leerlingen hun talenten tentoonspreiden tijdens de jaarlijkse talentenshows of Sancta goes Classic. Leerlingen worden betrokken bij het organiseren van buitenles-activiteiten en kunnen deelnemen aan toernooien en toneelproducties en internationale uitwisselingen.