Studiereizen en excursies

Studiereizen en excursies

Studiereizen

Sancta Maria is lid van het UNESCO-scholen netwerk. UNESCO-scholen besteden aandacht aan wereldburgerschap, vrede en mensenrechten, duurzaamheid en intercultureel leren. Hierbij past dat leerlingen ook buitenlandervaring opdoen. Daarom organiseren wij studiereizen voor leerlingen uit havo 4 en vwo 5. Wij noemen dit studiereizen, en dat is niet voor niks. Iedere reis sluit aan bij een of meer examenvakken en wordt voorbereid in de vaklessen. De reizen zijn onderdeel van het curriculum en zij hebben een leerdoel, net zoals gewone lessen. De reizen worden gemaakt in een schoolweek, op dagen waarop leerlingen anders naar school zouden gaan.

Excursies

Op Sancta wordt binnen en buiten de school geleerd. Naast de lessen in de klas komen ook onderdelen van het lesprogramma buiten de school aan bod: zo organiseren wij bijvoorbeeld veldwerkactiviteiten voor de vakken aardrijkskunde en biologie. Verschillende vakken bouwen excursies in. We investeren daardoor extra in het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden.