Aanmelding en inschrijving brugklas

Aanmelding en inschrijving brugklas

Aanmelding en inschrijving brugklas VO Scholjaar 2019-2020 

99,8 % van de leerlingen is geplaatst op een school uit hun top 3

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. Dit leidde wederom tot merkbaar drukkere open dagen op de scholen in het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en meerdere voorkeuren opgegeven.

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben zich 3.266 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd.

Alle leerlingen die zich hebben aangemeld, zijn geplaatst!
De gezamenlijke schoolbesturen zijn blij te kunnen melden dat 3.162 leerlingen (97%) zijn geplaatst op de school van eerste voorkeur. 3.258 leerlingen (99,8%) zijn op VO-scholen uit hun top 3 geplaatst. 

Op woensdag 20 maart publiceren alle scholen vanaf 15.00 uur de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.