Allerzielen 2019

Allerzielen 2019

Op vrijdag 1 november a.s. houden wij op Lyceum Sancta Maria een bijzondere bijeenkomst: Allerzielen. Vroeger werd dat alleen in de katholieke kerk gevierd maar de laatste jaren wordt dit mooie gebruik ook buiten de katholieke kerk steeds meer “gevierd”. Veel begraafplaatsen zijn op dat eerste novemberweekend verlicht met bijzondere verlichting, worden er mooie woorden gesproken en klinkt prachtige muziek. Dan heet het vaak "Lichtjesavond".

Allerzielen krijgt nieuwe vormen en veel mensen putten daar troost uit. Op Sancta doen we dat ook, maar dit jaar wel een dagje eerder: op vrijdag 1 november.

Wij gedenken dan de mensen die niet meer bij ons zijn maar van wie wij nog steeds heel veel houden. En juist door hen te gedenken, hun namen te noemen en een kaars voor hen op te steken blijven zij hun plaats bij ons houden.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering: leerlingen, oud-leerlingen, medewerkers, ouders en belangstellenden. Je kunt, als je dat wilt, de naam van iemand opgeven die jij wilt gedenken in deze herdenkingsdienst. Tijdens de viering zullen wij zijn of haar naam noemen. Het is de bedoeling dat jij zelf even naar voren komt om een kaars voor hem of haar op te steken. Je komt dan tegelijk met andere mensen naar voren (niet in je eentje.....).

Tijdens de viering spelen leerlingen muziek, hoor je mooie teksten en een persoonlijk verhaal.

Hoe kun je iemand laten gedenken?
Stuur via e-mail een berichtje aan h.debets@sanctamaria.nl Vermeld in het vakje "Onderwerp": Allerzielen. In het bericht geef je je eigen naam (evt. met klas) én de naam/namen van degene(n) die je wilt gedenken. Natuurlijk kan het ook via Magister (leerlingen hebben van mij al een uitnodiging via Magister ontvangen en kunnen dit berichtje gewoon beantwoorden).

En de ouderwetse manier kan óók: even naar Hans Debets toe komen in lokaal 0.25 en de naam/namen doorgeven op een papiertje.

Zorg dat je dat uiterlijk op woensdag 30 oktober gedaan hebt.

Ook wanneer je niemand wilt opgeven om te gedenken ben je van harte welkom in deze viering. Veel leerlingen en collega's komen uit belangstelling of willen een blijk van steun of vriendschap geven aan anderen. Het is ook een kans om de school eens van een andere kant te leren kennen, van een heel “warme” kant waarin je je ook echt even heel erg samen voelt. Hoe dan ook: je/u bent van harte welkom!

Waar en wanneer?
Vrijdag 1 november 2019, van 15.15 tot 16.00 uur.
Dramalokaal/stilteruimte