Aanmelden

Aanmelden

Aanmelden voor de brugklas 

 

Leerlingen met een havo- of een vwo-advies (atheneum of gymnasium) kunnen zich bij Sancta aanmelden.

Het is belangrijk dat je tijdens de Open Dagen met veel verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs kennis maakt. Je moet namelijk de vijf leukste scholen opgeven. De leukste school zet je natuurlijk op nummer 1. Het aanmeldformulier lever je in bij de school van je eerste keuze. Als je eerste keuze Sancta is, dan kun je je via deze link direct aanmelden. Voor meer informatie kijk op brugweb.nl

Wat gebeurt er nadat jij je digitaal hebt aangemeld?

Door op "verzenden" te drukken wordt je aanmelding automatisch naar de administratie van Sancta verstuurd. Wij vinden het belangrijk en leuk om jou en je ouder(s) persoonlijk te ontmoeten. Na controle van de aanmelding wordt er door de administratie gebeld voor het maken van een afspraak op één van de inschrijfdagen (zie data). Je hoeft dus niet zelf te bellen.

Je bent pas echt ingeschreven als jij en je ouder(s) een handtekening hebben gezet en de noodzakelijke documenten hebt ingeleverd.

Data kennismakingsgesprek (op afspraak)

  • Woensdag 8 maart 2017 tussen 13.30 en 17.00 uur
  • Donderdag 9 maart 2017 tussen 16.00 en 20.00 uur
  • Maandag 13 maart 2017 tussen 19.00 en 21.00 uur

Welke documenten lever je in tijdens de inschrijving?

  • Het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs met de aangehechte uitstroomprofiel.
  • De uitslag van de LVS.
  • Je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort.
  • Burgeridentificatienummer (sofinummer).
  • Indien van toepassing: een dyslexieverklaring.

Broertjes/zusjes regeling:

Sancta handhaaft het aannamebeleid van de afgelopen jaren, waarin broertjes/zusjes van zittende leerlingen en kinderen van medewerkers niet hoeven mee te loten, wanneer er geloot moet worden door over aanmelding.

Loten?

Op dit moment kan Sancta nog niet zeggen of er geloot gaat worden. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per school en van het aantal beschikbare plaatsen. Als er geloot moet worden proberen de scholen de uitgelote leerlingen te plaatsen op de school van hun tweede keuze. Lukt dit niet dan wordt er opnieuw geloot etc.