Excelleren

Excelleren

 

Bij excelleren gaat het erom het beste uit jezelf te halen. Op Sancta Maria stimuleren we dit zowel tijdens de les als er buiten. Leerlingen kunnen hun talenten op verschillende gebieden en manieren verder ontwikkelen. Ons uitgangspunt is dat leerlingen in de onderbouw deze verdieping zoveel mogelijk op school krijgen aangeboden en dat leerlingen in de bovenbouw dit ook buiten school vinden.
- Verdieping vindt bijvoorbeeld plaats bij Cambridge Engels en Delf Junior Scolare, waarbij leerlingen een internationaal erkend diploma kunnen halen voor Engels en Frans. Lees hier meer activiteiten.

- Verbreden kan bijvoorbeeld door in de bovenbouw van havo/atheneum een extra vak te volgen en bij het atheneum door een collegereeks of masterclass te volgen over een onderwerp naar keuze. De afgelopen paar jaar hebben leerlingen onder andere een collegereeks gevolgd over raketten, logica, taalwetenschappen en rechten. Verder kunnen leerlingen met bijzondere talenten op het gebied van sport of cultuur deelnemen aan buitenschoolse projecten. Soms zelfs (onder strikte voorwaarden) met een beurs in het buitenland. Lees hier nog andere activiteiten.

- Versnellen kan in individuele gevallen door versneld examen te doen. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die tweetalig is opgevoed en daardoor eerder examen doet voor een moderne vreemde taal.
Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de coördinator excelleren mevrouw H. Wieland: h.wieland@sanctamaria.nl

Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met mevrouw H. Wieland: h.wieland@sanctamaria.nl