Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is één van de speerpunten van Sancta. We zien het als onze opdracht leerlingen vertrouwd te maken met hun lokale/regionale en nationale identiteit, en met hun identiteit als wereldburger. Een wereldburger kent zijn eigen geschiedenis en cultuur, maar heeft ook kennis en begrip van de geschiedenis en cultuur van anderen. Een wereldburger is milieubewust en heeft gevoel voor internationale verhoudingen.

Om deze opdracht goed uit te voeren, hebben wij ons aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 10.000 scholen. In Nederland zijn er inmiddels 45 UNESCO-scholen. Sancta is de enige UNESCO-school in Haarlem.

 

Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de coördinator wereldburgerschap: M.Heesen@sanctamaria.nl.