Wereldburgerschap

Wereldburgerschap

Wereldburgerschap is één van de speerpunten van Sancta. We zien het als onze opdracht leerlingen vertrouwd te maken met hun lokale/regionale en nationale identiteit, en met hun identiteit als wereldburger. Een wereldburger kent zijn eigen geschiedenis en cultuur, maar heeft ook kennis en begrip van de geschiedenis en cultuur van anderen. Een wereldburger is milieubewust en heeft gevoel voor internationale verhoudingen.

Om deze opdracht goed uit te voeren, hebben wij ons aangesloten bij het UNESCO-scholennetwerk. UNESCO-scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met meer dan 10.000 scholen. In Nederland zijn er inmiddels 41 UNESCO-scholen. Sancta is de enige UNESCO-school in Haarlem.

'Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.'

Dit is de kernmissie van UNESCO: de VN-organisatie voor cultuur, wetenschap en onderwijs. Sancta Maria maakt als UNESCO-school deel uit van een wereldwijd netwerk dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Op kleinere schaal betekent dit, dat wij zorgen voor een veilig schoolklimaat voor onze leerlingen en docenten. 

UNESCO-scholen besteden in hun onderwijs aandacht aan de UNESCO-thema’s:

Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid

Bekijk hier het filmpje over UNESCO-scholen

 

 

Documenten

Studiereizen 

 UNESCOAssociatedSchools LOGO

Voor vragen en opmerkingen over dit onderwerp kun je contact opnemen met de coördinator wereldburgerschap: M.Heesen@sanctamaria.nl.