Financiën

Financiën

Ouderbijdrage en schoolnota

Diverse activiteiten, zoals projectdagen, excursies, sportdagen en reizen, brengen wij in rekening bij ouders via de schoolnota. Daarnaast vraagt Sancta ouders een vrijwillige bijdrage voor niet of nauwelijks gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten, zoals: 

  • extra leerlingbegeleiding, 
  • internationalisering, 
  • oudervereniging en leerlingenraad, 
  • extra voorzieningen voor een veilig leer- en leefklimaat, 
  • schoolbrede / culturele activiteiten
  • extra werkmaterialen en materialen van hoge kwaliteit bij de praktijk- en 
expressievakken,
  • bezetting en inventaris van de mediatheek en studieruimte.

Het schoolbestuur stelt de hoogte van de bijdrage jaarlijks vast in overleg met de medezeggenschapsraad. De hoogte van de ouderbijdrage per klas staat vermeld in de tabel voor de ouderbijdragen.

Sancta maakt met ingang van dit schooljaar gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link.

Deze link leidt naar het ouderportaal, met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via:

  • iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
  • Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
  • Incasso (ouderbijdrage).

Voor vragen over de betaling van de factuur kan contact worden opgenomen met onze school via schoolkosten@sanctamaria.nl.

Lees ook de folder over tegemoetkoming schoolkosten van de gemeente Haarlem 

Verzekering

Collectieve scholierenongevallenverzekering

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan een leerling toch iets overkomen. Daarvoor heeft de school een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De leerling is daardoor verzekerd op weg van huis naar school en van school naar huis, tijdens het verblijf op school en tijdens de overige activiteiten in schoolverband.

WA-verzekering

Voor de duidelijkheid vermelden wij dat het hierboven een ongevallenverzekering en géén WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) betreft. De verzekeringsmaatschappij vergoedt dan ook geen materiële schade (bijvoorbeeld aan bril of kleding) die aan derden wordt toegebracht. Ouders moeten zelf een WA-verzekering voor hun kind afsluiten.

Verzekering tegen diefstal

De school is niet verzekerd tegen diefstal en vernielingskosten. Schade door vermissing, diefstal of vernieling kan niet verhaald worden op de school. Dit geld ook voor bijvoorbeeld fietsen of scooters. Wij raden aan geen kostbare spullen mee naar school te nemen of deze zorgvuldig op te bergen in een kluisje.

Reisverzekering

Begeleiders van school houden de veiligheid van leerlingen die op studiereis gaan, nauwlettend in de gaten. Toch kan het voorkomen dat er iets gebeurt tijdens de reis. Daarvoor heeft de school een doorlopende reisverzekering afgesloten. Wij raden ouders aan bij de studiereizen een annuleringsverzekering af te sluiten voor hun kind en de pas van de ziektekostenverzekering mee te geven bij een reis of activiteit buiten de school.