Aanmelden brugklas

Aanmelden brugklas

Aanmelden voor de brugklas 

Leerlingen met een havo- of een vwo-advies (atheneum of gymnasium) kunnen zich bij Sancta aanmelden. Binnenkort wordt bekend wanneer je je kunt aanmelden.

Het is belangrijk dat je tijdens de Open Dagen met veel verschillende scholen voor Voortgezet Onderwijs kennis maakt. Je moet namelijk de vijf leukste scholen opgeven. De leukste school zet je natuurlijk op nummer 1. Het aanmeldformulier lever je in bij de school van je eerste keuze. Als je eerste keuze Sancta is, dan kun je je binnenkort aanmelden.

Wat gebeurt er nadat jij je digitaal hebt aangemeld?

Door op "verzenden" te drukken wordt je aanmelding automatisch naar de administratie van Sancta verstuurd. Wij vinden het belangrijk en leuk om jou en je ouder(s) persoonlijk te ontmoeten. Na controle van de aanmelding wordt er door de administratie gebeld voor het maken van een afspraak op één van de inschrijfdagen (zie data). Je hoeft dus niet zelf te bellen.

Je bent pas echt ingeschreven als jij en je ouder(s) een handtekening hebben gezet en de noodzakelijke documenten hebt ingeleverd.

Data kennismakingsgesprek (op afspraak)

De data van kennismakingsgesprekken volgen binnenkort.

Welke documenten lever je in tijdens de inschrijving?
  • Het ingevulde Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs met de aangehechte uitstroomprofiel.
  • De uitslag van de LVS.
  • Je identificatie, dus een geldige identiteitskaart of een geldig Nederlands paspoort.
  • Burgerservicenummer (sofinummer).
  • Indien van toepassing: een dyslexieverklaring.

 359A7812