Leerlingondersteuning

Leerlingondersteuning

Sancta Maria werkt continu aan een sociaal veilig en positief pedagogisch klimaat, waarbinnen leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Welke talenten hebben leerlingen en waar ligt hun kracht? Deze vragen vormen het uitgangspunt om het beste bij leerlingen naar boven te halen. Daarbij wordt inzet beloond om leerlingen positief te stimuleren.

Daarnaast heeft Sancta ook oog voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om van hun schooltijd een succes te maken. Hiervoor bekijkt de school per leerling wat nodig is. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk binnen de muren van de school plaats. 

Samen en in overleg met alle direct betrokkenen biedt de school begeleiding en coaching aan op maat. De leerling zelf heeft hierin een belangrijke stem: waar loopt hij/zij tegenaan? En wat is in zijn/haar ogen een geschikte oplossing om weer mee te kunnen draaien?  

De ondersteuning van Sancta Maria is planmatig en oplossings- en opbrengstgericht. Niet: ‘De leerling kan niet’, maar: ‘De leerling kan NOG niet…’ is onze aanpak.