Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

In het kader van passend onderwijs biedt Sancta Maria basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben. 

  • Basisondersteuning is het geheel van preventieve en licht curatieve interventies binnen de ondersteuningsstructuur om alle leerlingen en groepen leerlingen in de gelegenheid te stellen hun schoolse vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. 
  • Extra ondersteuning is geïndiceerd voor die leerling die meer een individuele begeleiding nodig heeft om goed te kunnen functioneren. We onderscheiden coaching (drie tot zes gesprekken) en trajectbegeleiding. Voor leerlingen die in aanmerking komen voor trajectbegeleiding wordt een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) opgesteld. 

Interventies worden planmatig uitgevoerd op een overeengekomen kwaliteitsniveau, indien nodig in samenwerking met ketenpartners en/of externe deskundigen.

Zie ook ons ondersteuningsprofiel