Uitdagend en creatief

Uitdagend en creatief

Uitdagend en creatief

We bieden leerlingen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat hen voorbereidt op de 21e eeuw. Sancta Maria biedt meer dan alleen ‘onderwijs’. Sancta Maria kenmerkt zich door een organisatie en een benadering waarin de leerling in toenemende mate eigenaar wordt van zijn of haar eigen onderwijsleerproces in een inspirerende en creatieve leeromgeving.