Contactinformatie!

Contactgegevens

Contactgegevens


Lyceum Sancta Maria

Bezoekadres:
Van Limburg Stirumstraat 4
2012MN Haarlem

T  023 531 60 40
M info@sanctamaria.nl

Medewerkers mailen

De communicatie tussen medewerkers en leerlingen gaat via Outlook of Teams. 

Tussen medewerkers en ouders/ verzorgers maken we nog gebruik van Magistermail. Wilt u een mentor of docent mailen, bel dan even voor het mailadres.

De nieuwsbrieven 'Sancta Update' voor ouders/ verzorgers worden via nieuwsbrief@sanctamaria.nl verstuurd.

Als contact maken niet lukt, kun je altijd mailen met info@sanctamaria.nl 

Heb je een persoonlijke vraag?

Bespreek het eerst met je mentor of klik op het contacticoontje om te zien bij wie je moet zijn.

Privacy - AVG

Voor vragen over Privacy gegevens en AVG kunt u terecht bij Susanne de Wit onze interne functionaris AVG. Mail s.de.wit@sanctamaria.nl voor meer infromatie.

ICT Helpdesk

Sancta Maria biedt uitgebreide ICT faciliteiten. Leerlingen kunnen zelfstandig werken op pc’s in de mediatheek. Al onze lokalen zijn voorzien van Touchscreens en we hebben een compleet dekkend WiFi netwerk.

LAPTOPS
Leerlingen kunnen bij ons via de Rent Company (of Easy4You) een laptop aanschaffen. De laptops kunnen verzekerd worden tegen schade en defecten gedurende de hele schoolperiode.
Meer informatie kunt u vinden op www.rentcompany.nl. Alleen op laptops aangeschaft via de Rent Company kan onze helpdesk volledige ondersteuning bieden.

ICT-VRAGEN?
De afdeling ICT beantwoord alleen ICT-vragen (Magister, intranet etc) via helpdesk@sanctamaria.nl. Je wordt dan via e-mail op de hoogte gehouden van de status van het ticket. Indien nodig neemt ICT telefonisch contact met jou op.

Maarten

Op het Sancta kan ik al mijn creativiteit kwijt!”

Ziek melden en verlof

Let op; alleen ouder(s)/verzorger(s) mogen hun kind ziekmelden! 

Bij alle gevallen van afwezigheid, verzoeken wij u telefonisch door te geven aan de
leerlingenadministratie via nummer 023-5316040.

 • Ziekmelden op de dag zelf dient plaats te vinden voorafgaand aan het eerste lesuur. Is
  uw kind meerdere dagen ziek, dan verzoeken wij u dit elke dag telefonisch door te
  geven.
 • Bij bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts of soortgelijk verzuim, waarbij er sprake is
  van enkele uren afwezigheid, neemt u ook contact op met het bovenstaande nummer.
 • Als er andere omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld: pech met de fiets, waardoor uw
  kind te laat komt, neemt u ook contact op met het bovenstaande nummer.
 • In alle andere gevallen waardoor uw kind te laat op school arriveert, meldt uw kind zich
  bij de docent in de les. De docent maakt hier een melding van in Magister.
 • Tot slot is het belangrijk om ook bij bijzondere (familie)omstandigheden telefonisch en
  zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de leerlingenadministratie. Zodat de
  mentor ingelicht kan worden en waar mogelijk actie kan ondernemen.

Aanvraagformulier bijzonder verlof


Aanvraagformulier verlof voor rijexamen


Socials