Aanmelden voor de brugklas

Persbericht nieuwe brugklassen

AANMELDING EN INSCHRIJVING BRUGKLAS VO SCHOOLJAAR 2024-2025

3.609 leerlingen zijn geplaatst!

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om een voorkeur aan te geven voor hun middelbare school. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd, open dagen bezocht en hebben uiteindelijk hun voorkeurscholen opgegeven.

Voor het schooljaar 2024-2025 hebben zich 3.609 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze. Voor de overige keuzes kan gemeld worden dat 98,5% van de leerlingen geplaatst is op een school uit hun top 3 en 99% op een school uit hun top 5. Het was niet nodig om gebruik te maken van de zevende keuze.

Voor de leerlingen die werden uitgeloot op de school van eerste keuze, is onder toezicht van een notaris de plaatsingsprocedure uitgevoerd. Deze leerlingen die wel op een school geplaatst zijn, maar niet van hun eerste voorkeur, zijn gebeld. Op 10 april, vanaf 15.00 uur, publiceren alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

Brugklas informatie

Heb je een havo-, havo/vwo-, vwo(atheneum)- of gymnasiumadvies, dan kan jij je digitaal aanmelden bij Sancta! Aanmelden kan in februari/ maart.

Welke typen brugklassen zijn er?
Sancta heeft verschillende brugklassen: havo/vwo-combiklassen, vwo(atheneum)-klassen en gymnasiumklassen. We zorgen voor een gezonde balans in aantallen klassen van de verschillende stromen. Met een mavo/havo-advies is het niet mogelijk om je aan te melden omdat wij geen mavo-afdeling hebben.

Na de brugklas kies je voor de havo-, atheneum- of gymnasiumafdeling. Je kunt vanuit iedere brugklas alsnog voor het gymnasium kiezen, ook als je oorspronkelijk met een havo/vwo-advies binnenkwam. Er start in januari van het brugjaar een inhaalprogramma voor het gymnasium. Na 2 havo kun je ook nog naar 3 vwo.

Regelingen

MDO - Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning
Heb je andere en meer intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat met Sancta bespreken tussen 1 november 2023 en 1 maart 2024. Die zogenaamde gesprekken noemen we MDO’s (multi disciplinair overleg) en zijn dan met onder andere ons ondersteuningsteam en de teamleider. De aanmelddagen gelden in dat geval dan niet.

Broertjes/zusjes-regeling
Met een broer of zus op onze school heeft uw kind voorrang en hoeft er bij een eventuele loting niet meegeloot te worden. We vinden het belangrijk om langdurige relaties met gezinnen op te bouwen.

Aanmelden brugklas

De-overstap

Aanmelden brugklas 2024-2025
De landelijke aanmeldweek is vanaf maandag 25 t/m zondag 31 maart 2024. Voor het schooljaar 2024-2025 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) via De-Overstap. Ouder(s)/ verzorger(s) krijgen via de groep 8 leerkracht een mail betreffende De-Overstap met gegevens om in te loggen op https://www.ouderportaal-de-overstap.nl in de aanmeldweek. Voor meer info gaat u naar www.de-overstap.info of de leerkracht van uw kind.

Via de websites van de scholen wordt op 10 april 2024, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn. Daarna worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing. 

Schoolkeuzehulp


In Haarlem en omgeving zijn veel goede scholen te vinden en elke school heeft weer unieke eigenschappen. Je schrijft je in voor zeven middelbare scholen. Maar hoe weet je welke scholen het beste bij jou passen? Om het je gemakkelijk te maken, hebben we een schoolkeuzehulp gemaakt. Deze geeft je inzicht in wat jij belangrijk vindt aan een middelbare school. Op basis van de punten die je verdeelt, rolt er een nummer één uit. Misschien is dat wel Sancta Maria?

Download snel de schoolkeuzehulp en vul deze voor jezelf in.

Nieuwsbrief groep 8

Speciale nieuwsbrief voor groep 8

Blijf op de hoogte