Aanmelden voor de brugklas

Brugklas informatie

Heb je een havo-, havo/vwo-, vwo(atheneum)- of gymnasiumadvies, dan kan jij je digitaal aanmelden bij Sancta! Aanmelden kan in februari/ maart.

Welke typen brugklassen zijn er?
Sancta heeft verschillende brugklassen: havo/vwo-combiklassen, vwo(atheneum)-klassen en gymnasiumklassen. We zorgen voor een gezonde balans in aantallen klassen van de verschillende stromen. Met een mavo/havo-advies is het niet mogelijk om je aan te melden omdat wij geen mavo-afdeling hebben.

Na de brugklas kies je voor de havo-, atheneum- of gymnasiumafdeling. Je kunt vanuit iedere brugklas alsnog voor het gymnasium kiezen, ook als je oorspronkelijk met een havo/vwo-advies binnenkwam. Er start in januari van het brugjaar een inhaalprogramma voor het gymnasium. Na 2 havo kun je ook nog naar 3 vwo.

Regelingen

MDO - Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning
Heb je andere en meer intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat met Sancta bespreken tussen 1 november 2023 en 1 maart 2024. Die zogenaamde gesprekken noemen we MDO’s (multi disciplinair overleg) en zijn dan met onder andere ons ondersteuningsteam en de teamleider. De aanmelddagen gelden in dat geval dan niet.

Broertjes/zusjes-regeling
Met een broer of zus op onze school heeft uw kind voorrang en hoeft er bij een eventuele loting niet meegeloot te worden. We vinden het belangrijk om langdurige relaties met gezinnen op te bouwen.

Aanmelden

Aanmelden brugklas 2024-2025
Voor het schooljaar 2024-2025 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal. Dat wordt wederom gedaan via De-Overstap. Ouder(s)/ verzorger(s) krijgen via de groep 8 leerkracht een mail betreffende De-Overstap met gegevens om in te loggen op https://www.ouderportaal-de-overstap.nl in de aanmeldweek. De landelijke aanmeldweek is vanaf maandag 25 t/m vrijdag 31 maart 2024. Voor meer info gaat u naar www.de-overstap.info of de leerkracht van uw kind.

Via de websites van de scholen wordt op 10 april 2024, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn. Daarna worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing. 

Nieuwsbrief groep 8

Speciale nieuwsbrief voor groep 8

Blijf op de hoogte