Aanmelden voor de brugklas

Persbericht nieuwe brugklassen

AANMELDING EN INSCHRIJVING BRUGKLAS VO SCHOOLJAAR 2023-2024 in ZUID-KENNEMERLAND

Alle leerlingen zijn geplaatst op een school uit hun top 7.

Net zoals de afgelopen jaren is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. De scholen in het voortgezet onderwijs hebben dit jaar weer fysieke open dagen kunnen organiseren.

Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en hun top 7 van voorkeurscholen opgegeven.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben zich 3545 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 95% van de leerlingen is geplaatst op de school van eerste keuze en 99% op een school van hun top 3 en alle leerlingen op een school uit hun top 7. Voor de leerlingen die werden uitgeloot op de school van eerste keuze, is onder toezicht van een notaris de plaatsingsprocedure uitgevoerd. Deze leerlingen die wel op een school geplaatst zijn, maar niet van hun eerste voorkeur, zijn gebeld.

Vanaf 15.00 uur vandaag zullen alle scholen de namen van de geplaatste leerlingen (voor zover daar toestemming voor gegeven is) op hun website publiceren.

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.

Aanmelden

Aanmelden brugklas 2023-2024
Voor het schooljaar 2023-2024 verloopt de aanmeldprocedure in Zuid-Kennemerland (regio Haarlem) digitaal. Dat wordt nu niet meer via de website van onze school gedaan, maar via De-Overstap. Ouder(s)/ verzorger(s) hebben een mail ontvangen van De-Overstap met gegevens om in te loggen op https://www.ouderportaal-de-overstap.nl om het digitale aanmeldformulier vanaf 20 februari 2023 in te vullen. Voor meer info gaat u naar www.de-overstap.info

De aanmeldperiode is vanaf 20 februari 2023 tot en met 9 maart 2023. Er vinden geen aanmeldgesprekken meer plaats.

Via de websites van de scholen wordt op 22 maart, vanaf 15.00 uur, bekend gemaakt op welke school de leerlingen geplaatst zijn. Op maandagmiddag 27 maart (atheneum/ gymnasium) en dinsdagmiddag 28 maart (havo/vwo) worden nieuwe brugklasleerlingen uitgenodigd voor een inschrijfgesprek op de school van plaatsing. Donderdag 23 maart versturen wij deze uitnodiging met de details.

Brugklas informatie

Heb je een havo-, havo/vwo-, vwo(atheneum)- of gymnasiumadvies, dan kan jij je digitaal aanmelden bij Sancta! Aanmelden kan in februari/ maart.

Welke typen brugklassen zijn er?
Sancta heeft verschillende brugklassen: havo/vwo-combiklassen, vwo(atheneum)-klassen en gymnasiumklassen. We zorgen voor een gezonde balans in aantallen klassen van de verschillende stromen. Met een mavo/havo-advies is het niet mogelijk om je aan te melden omdat wij geen mavo-afdeling hebben.

Na de brugklas kies je voor de havo-, atheneum- of gymnasiumafdeling. Je kunt vanuit iedere brugklas alsnog voor het gymnasium kiezen, ook als je oorspronkelijk met een havo/vwo-advies binnenkwam. Er start in januari van het brugjaar een inhaalprogramma voor het gymnasium. Na 2 havo kun je ook nog naar 3 vwo.

Regelingen

Broertjes/zusjes-regeling

Op Sancta maken wij gebruik van de broertjes/zusjes-regeling. Dit houdt in dat je voorrang krijgt als er al een broer/zus op Sancta zit, waardoor je niet meedoet bij een eventuele loting.

MDO - Aanmelden voor onderwijs met ondersteuning
Heb je andere en meer intensieve ondersteuning nodig, dan moet jouw basisschool dat met Sancta bespreken tussen 1 november 2022 en 6 februari 2023. Die zogenaamde gesprekken noemen we MDO’s (multi disciplinair overleg) en zijn dan met onder andere ons ondersteuningsteam en de teamleider. De aanmelddagen gelden in dat geval dan niet.

Nieuwsbrief groep 8

Speciale nieuwsbrief voor groep 8

Blijf op de hoogte

Er zijn verschillende activiteiten voor groep 8 leerlingen. In de nieuwsbrief houden we je up-to-date wat er gaat gebeuren en hoe je kunt deelnemen. Klik hier om je aan te melden!