Wie zijn wij?

Hallo ik ben Claasje Quadekker, rector-bestuurder van deze mooie school

Welkom!

Bij Sancta maken wij werk van ons handelsmerk; onze leerlingen opleiden voor méér dan een diploma. Het verwerven van kennis en vaardigheden is belangrijk maar het leerproces omvat wat ons betreft veel méér! Wij bereiden onze leerlingen graag voor op de wereld van vandaag én morgen, daarom zijn wij UNESCO-school. Sancta is als enige school in de regio aangesloten bij het wereldwijde netwerk van UNESCO, dat internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit nastreeft. Tijdens de lessen en de UNESCO-week bouwen wij voort op de pijlers van UNESCO, zodat onze leerlingen als wereldburger, goed voorbereid op hun toekomst, de school verlaten.

  Missie & visie

  Missie
  Onze missie is om leerlingen met een open en nieuwsgierige blik naar de wereld te laten kijken. Dit gedachtegoed brengen we dagelijks in de praktijk door kwaliteitsgericht onderwijs te bieden met als stevige basis de kernwaarden: toekomstgericht & innovatief, eigenaarschap & maatwerk en kwaliteit.

  Visie
  Op Sancta draait het dan ook niet alleen om het verwerven van kennis en vaardigheden. We zetten in op talent, creativiteit, zelfstandigheid, en bewustwording van de wereld om ons heen. Leerlingen worden eigenaar van hun leerproces door zelf concrete doelstellingen te formuleren. Een leerling verlaat de school als wereldburger. Met een rugtas vol vaardigheden, ervaringen, ontwikkelde talenten en zelfkennis.

   Petra Niessen - UNESCO-coördinator

   "Een aantal leerlingen gaf aan geraakt te zijn door de vreugde, motivatie en concentratie van de kinderen in Dakar, ondanks de slechtere leeromgeving."

   Sancta in een flits

   Algemeen

   • Voor leerlingen met havo-, atheneum- en gymnasiumniveau.
   • Kwaliteitsgericht, uitdagend en creatief onderwijs op maat.
   • Opgericht in 1931 als gymnasium voor katholieke meisjes. De school is ruim 90 jaar oud!
   • Een modern licht schoolgebouw met een eigen domein voor de onderbouw, gezellige medewerkerskamer en kantines.

   Keurmerken

   • Enige UNESCO-school in Haarlem.
   • Aangesloten bij de WON (Wetenschapsoriëntatie Nederland). Je krijgt het vak quest op het vwo.
   • Gezonde school: gezonde keuzes, veel sport en een rookvrij schoolplein.
   • ROSA-opleidingsschool

   Extra

   • Verdieping voor talenten in Engels met Cambridge English - certificaat, in Frans DELF/DALF-certifcaat of in Latijn/Grieks met Elex/Egex-certificaat.
   • Je kunt theater, Art & Design, BSM (bewegen, sport & maatschappij), informatica, wiskunde D en bedrijfseconomie kiezen als eindexamenvak. 
   • Meedoen met de wiskunde Olympiade, Leerlingenraad, Internationale uitwisselingen, Models United Nations Debatten, schoolband of GSA, dat kan ook!

   Sybo Mocking, conrector onderwijs

   "We horen vaak dat leerlingen en nieuwe collega’s zich zo welkom voelen bij ons op school."

   De Organisatie

   Schoolleiding

   De schoolleiding bestaat uit Claasje Quadekker, rector-bestuurder, samen met Martine Krijnen, conrector bedrijfsvoering en Sybo Mocking, conrector onderwijs. 

   Teamleiders MT

   De teamleiders voor leerjaar 1 & 2 zijn, Annemarie Alberts (havo) en Laura Archidona (vwo), Marieke Vlieghuis H3, Leon Borgsteede V3 & V4, Benjamin Kaper H4 & H5 en Jan Groen V5 & V6. Samen met de schoolleiding zijn zij het MT.

   Teams

   Elke teamleider werkt met een vaste groep mentoren en docenten. Zij staan op deze manier dicht bij de leerlingen. Het team zorgt voor het onderwijs, voor de begeleiding én voor alle (buitenschoolse) activiteiten voor de leerlingen in het team.

   MR

   In de MR (medezeggenschapsraad) zitten zes medewerkers, drie leerlingen uit de leerlingenraad en drie ouders uit de ouderraad. Zij denken en beslissen mee over belangrijke onderwerpen/ veranderingen.

   Leerlingenraad

   De leerlingenraad vertegenwoordigt de belangen van leerlingen in de MR. Ze hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van de kantines en organiseren o.a. de kerstzuurstokactie. > Ga naar Leerlingenraad

   Ouderraad

   De ouderraad vertegenwoordigt de belangen van ouders en leerlingen in de MR. Deze actieve en enthousiaste groep ouders organiseert verschillende thema-avonden, maar ook bijvoorbeeld het oudercafé. > Ga naar ouderraad

   Sancta Maria telt ongeveer 150 medewerkers, docenten en onderwijsondersteunend personeel. Maak kennis met onze collega’s in de schoolgids. Bekijk hier het organogram. Heb je vragen of wil je meer informatie? We horen graag van je. Ga naar contact.

   Hallo ik ben Michael Fricke, Sancta’s veiligheids-coördinator

   Veilige School

   Onze veiligheidscoördinator houdt zich bezig met alle zaken rondom veiligheid. Hij stelt in overleg met de schoolleiding het schoolveiligheidsplan op en voert dit uit. De coördinator neemt deel aan het netwerk van veiligheidscoördinatoren en instellingen in de regio.

   Contact: m.fricke@sanctamaria.nl