Leerling ondersteuning

Ondersteuningsmodel

Deze pyramide is de beeldende weergave van ons ondersteuningsmodel. We hebben een stevig mentoraat, plus ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld 'leren leren' of 'remedial teaching' en een fijn team voor extra ondersteuning door trajectbegeleiding. In het Sancta ondersteuningsplan (SOP) lees je meer over leerlingondersteuning.

“Op Sancta krijg ik veel persoonlijke begeleiding”

Thijs

Basis - iedereen

Stevig mentoraat

Binnen de veilige muren van onze school kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn. Op zo’n manier, dat zij hun grenzen durven te verleggen en talent komt bovendrijven. 

Voor een duwtje in de goede richting zijn medewerkers en medeleerlingen bij de begeleiding van leerlingen betrokken. De mentoren en junior mentoren spelen hier de hoofdrol.

Plus - groepen

Groepstraining

Basisondersteuning plus ondersteuning op maat voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Voor specifieke doelgroepen aanvullend cursus aanbod of er zijn maatregelen van toepassing. 

Denk bijvoorbeeld aan leerlingen met dyslexie. Zij worden verder geholpen door bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen. Er zijn meestal meerdere leerlingen met dezelfde hulpbehoefte.

De meest voorkomende plus ondersteuningen zijn: Talentbegeleiding (HB), Dyslexiebegeleiding (RT), Taalondersteuning (NT2)Leren Leren XL, faalangst- en examenangsttraining, motivatiecoaching of mindfullness.

Extra - Individueel

Individuele begeleiding

Extra ondersteuning is er voor de individuele leerling met specifieke ondersteuningsbehoefte. Deze ondersteuning op maat kan kort- of langdurig zijn. 

Coaching
Kortdurende begeleiding (1-6 gesprekken) aan de hand van doelen in Magister. Coaching kan worden afgerond of worden omgezet in trajectbegeleiding.

Trajectbegeleiding
Langdurende begeleiding aan de hand van een ontwikkelingsperspectiefplan. Er wordt volgens beschreven werkwijze gewerkt aan opgestelde doelen.

Een ouder

“Ik vind de mentor en teamleider zeer betrokken en creatief. De ondersteuning voor mijn kind is uitstekend.”

NPO

Door de COVID-19 periode hebben onze leerlingen op onderdelen vertragingen opgelopen. Daarom is via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een substantieel budget beschikbaar gesteld om deze vertragingen bij leerlingen in te halen.  Sancta heeft ruimte gerealiseerd voor maatwerk. Door het ondersteuningsmoment bieden we de mogelijkheid voor ondersteuning bij vakken, maar ook studievaardigheden. Bekijk hier de verantwoording NPO 22/23. In het schooljaar 23/24 is het ondersteuningsmoment op dinsdag voortgezet. Ook zijn er Bloom-dagen georganiseerd met (klassen)activiteiten met sociaal-emotioneel karakter. 

Link naar het jaarverslag 2023

Hallo wij zijn het team trajectbegeleiding

Individuele ondersteuning

  • Traject MDO leerlingen 
  • Training & Coaching
  • Rustige plek om te chillen
  • Doorverwijzing juiste ondersteuning

Dyslexie - RT

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Voor de 1e en 2e klas leerlingen is er een vast uur in de week waarin RT-ondersteuning wordt geboden. Voor de hogere klassen geldt dat zij altijd langs kunnen komen bij één van de remedial teachers om ondersteuningsbehoeften en faciliteiten die zij nodig hebben te bespreken.

Bij een leerling die geen dyslexieverklaring heeft, maar waar een vermoeden is van dyslexie, kan een dyslexietest worden afgenomen. De uitslag van deze test resulteert al dan niet in een advies om buiten school verder te laten testen.

Bekijk hier de Folder Dyslexie

Remedial teachers:
S. Alamudi  
s.alamudi@sanctamaria.nl
H. Waardenburg 
h.waardenburg@sanctamaria.nl

Leren leren XXL

De cursus Leren Leren is opgezet door onze docent Frans en studiecoach Liesbeth Breek.

Bij de cursus Leren Leren gaan de leerlingen aan de slag met effectieve studievaardigheden en executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden als planning & timemanagement, initiatief bij leren, ordelijkheid & netheid, werkgeheugen, impulscontrole, flexibiliteit en zelfregulatie. Zij spelen een grote rol bij het leerproces.

Iedere week is de eerste les gericht op het versterken van studievaardigheden en executieve functies. Tijdens de tweede les maken de leerlingen hun huiswerk en oefenen ze met het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden. 

1. Doorzetten en mindset
2. Effectieve studievaardigheden
3. Executieve functies
4. Beter lezen, beter scoren
5. Multitasken, zelfregulatie en plannen

Studielokaal

Huiswerkbegeleiding extern

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren, leren (leren) en doen van hun huiswerk is studiebegeleiding aanwezig: het Studielokaal verzorgt deze ondersteuning.

Onze huiswerkklassen zijn er op schooldagen van maandag t/m vrijdag, van 14.35 tot 17.35 uur.

Leerlingen kunnen terecht voor twee, drie, vier of vijf middagen per week. Het minimum aantal middagen voor de huiswerkklas is twee maal per week. Naast huiswerkbegeleiding is het programma uit te breiden met individuele bijlessen, studie-coaching of Remedial Teaching. Deze zijn zowel los beschikbaar als in pakketvorm.

Aanmelding kan meestal door de ouders zelf. Voor meer informatie ga naar de website: https://hetstudielokaal.nl/locaties/lyceumsanctamaria/