Publicaties en algemene documenten

Schoolgids

Schooljaar '23/ '24

Klik hier voor de online schoolgids!

Jaarverslag

jan-dec 2021

Schoolplan '23-'27

Schoolplan '23-'27

Bekijk de animatie ^ of lees hier het Sancta Strategisch meerjarenbeleidsplan.

Good governance

Goed Onderwijsbestuur

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van de school is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. In de Code Goed Onderwijsbestuur zijn hierover de afspraken gebundeld. Sancta leeft deze afspraken na zoals verwoord in onder andere onderstaande documenten.

Jaarverslag 2022

Managementstatuut

Bestuurstatuut Lyceum Sancta Maria

Reglement Algemeen bestuur/ dagelijks bestuur

Schoolgids 2022-2023

Rooster van aftreden 2023/2024

Inkoopbeleid Lyceum Sancta Maria 2022

Privacy - AVG

Voor vragen over Privacy gegevens en AVG kunt u terecht bij Susanne de Wit onze interne functionaris AVG. Mail s.de.wit@sanctamaria.nl voor meer infromatie.