Publicaties en algemene documenten

Schoolgids

Schooljaar '22/ '23

Jaarverslag

jan-dec 2021

Good governance

Goed Onderwijsbestuur

De kwaliteit van het bestuurlijk handelen en de bestuurlijke inrichting van de school is van belang voor het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs. In de Code Goed Onderwijsbestuur zijn hierover de afspraken gebundeld. Sancta leeft deze afspraken na zoals verwoord in onder andere onderstaande documenten.

Managementstatuut

Statuten Lyceum Sancta Maria

Reglement Algemeen bestuur/ dagelijks bestuur

Schoolgids 2022-2023

Rooster van aftreden '22/'23

Inkoopbeleid Lyceum Sancta Maria 2022

Privacy - AVG

Voor vragen over Privacy gegevens en AVG kunt u terecht bij Susanne de Wit onze interne functionaris AVG. Mail s.de.wit@sanctamaria.nl voor meer infromatie.