Schoolboeken

Schoolboeken

Bestellen schoolboeken

Leerlingen bestellen zelf hun boekenpakket bij VanDijk aan de hand van een door onze docenten klaargezette boekenlijst. Bestellen gaat digitaal, na het aanmaken van een account bij www.vandijk.nl.

Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.

Brugklassers atheneum let op: kies voor de klas 1 atheneum (en niet voor 1 h/v).

Leerlingen die naar 3 havo en 4 havo gaan let op: je moet kiezen voor Engels of Cambridge Engels

Iedere leerling heeft een eigen account nodig bij VanDijk, met een persoonlijk mailadres. Dit mailadres moet hetzelfde adres zijn als het mailadres dat wordt opgegeven voor de schooladministratie (Magister). Leerlingen die nog geen eigen mailadres hebben, kunnen het Sanctamailadres gebruiken. Dat is (leerlingnummer)@sanctamaria.nl

De koppeling lesboek/digitaal materiaal in de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van Magister verzorgt de firma VanDijk. Deze koppeling kan alleen plaatsvinden als de leerling het bijbehorende lesboek ontving èn het e-mailadres van de leerling in het account bij VanDijk dient exact hetzelfde te zijn als het leerling-mailadres in Magister.

Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Uitleg door VanDijk (filmpje) en tekst

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check ook of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden of stuur verkeerde boeken terug vóór 10 augustus via de website van VanDijk.

Uitleg door VanDijk (filmpje)

De lesboeken en de bijbehorende studieboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken en het bijbehorende lesmateriaal  is er overleg nodig met de afdelingsleider.

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde mailadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.