Schoolboeken

Schoolboeken

Inleveren schoolboeken 2018

Uitleg door VanDijk (filmpje)

Locatie: kantine bovenbouw

 

Niet-eindexamenklassen:

Woensdag 18 juli 

B1a/B1b/B1c/B1d/A1a/A1b/G1a     09.00-10.00 

A2a/A2b/A2c/A2d/G2a/H2a            10.00-11.00 

H2b/H2c/H2d/A3a/A3b/A3c            11.00-12.00 

G3a/G3b/H3a/H3b/H3c/H3d           12.00-13.00 

V4a/V4b/V4c/V4d/V4e/H4a            13.00-14.00 

H4b/H4c/H4d/H4e/H4f/H4g            14.00-15.00 

V5a/V5b/V5c/V5d/V5e/V5f             15.00-16.00 

Houd je aan deze tijden. Bij te grote drukte sluit VanDijk de inname.

Bestellen schoolboeken

Leerlingen bestellen vóór 22 juli 2018  zelf hun boekenpakket bij VanDijk aan de hand van een door onze docenten klaargezette boekenlijst. Bestellen gaat digitaal, na het aanmaken van een account bij www.vandijk.nl.

Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.

Iedere leerling heeft een eigen account nodig bij VanDijk, met een persoonlijk mailadres. Dit mailadres moet hetzelfde adres zijn als het mailadres dat wordt opgegeven voor de schooladministratie (Magister).

De koppeling lesboek/digitaal materiaal in de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van Magister verzorgt de firma VanDijk. Deze koppeling kan alleen plaatsvinden als de leerling het bijbehorende lesboek ontving èn het e-mailadres van de leerling in het account bij VanDijk dient exact hetzelfde te zijn als het leerling-mailadres in Magister.

Voor het vak Engels moet gekozen worden tussen Engels Cambridge óf Engels regulier.

Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Uitleg door VanDijk (filmpje) en tekst

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check ook of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden vóór eind september via de website van VanDijk.

Uitleg door VanDijk (filmpje)

De lesboeken en de bijbehorende studieboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken en het bijbehorende lesmateriaal  is er overleg nodig met de afdelingsleider.

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde mailadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.