Schoolboeken en digitaal lesmateriaal

Schoolboeken en digitaal lesmateriaal


Toegang tot digitaal lesmateriaal

De leerling moet naar VanDijk.nl>Leerling
Inloggen met hun accountgegevens van VanDijk 
Links staat dan in een kolom: MijnVanDijk
Bijna onderaan 1e rijtje staat toegang digitaal lesmateriaal
Daarop klikken
Scherm met paars/blauwe button: nu activeren
Bevestigen
Dan wordt er naar Magister geleid
Daar inloggen met Magistergegevens leerling
Leermiddelen ophalen
Klikken op link
Wachten (moet even binnengehaald) dus niet inloggen/scrollen.
Daarna de boeken koppelen aan je klas:
Ga naar het lesmateriaal
Kies voor Instellingen
Klas instellen hoeft niet, je bent automatisch gekoppeld
Kies voor Veelgebruikt lesmateriaal
Kies de klas waarin je zit
En dit bij alle vakken doen
Vragen hierover naar mediatheek@sanctamaria.nl 

Bestellen schoolboeken 

Brugklasleerlingen en instromers:

1. Maak in Magister het persoonlijke account aan voor de leerling. U ontvangt daarover  een mail van onze ict-service. In het kort: de eenmalige inlogcode voor Magister is gebruikersnaam: leerlingnummer (bijvoorbeeld 7724). Het wachtwoord is, welkomleerlingnummer (in dit voorbeeld welkom7724). Daarna het wachtwoord persoonlijk maken. Magister is te bereiken via onze schoolwebsite (rechts bovenaan).

2. Ga naar VanDijk.nl en klik op het woord 'bestellen', bovenaan de pagina, in de zin: Nieuw bij ons? Begin dan gewoon met bestellen! Tijdens het bestellen maak je een eigen account aan'

3. Kies voor>Haarlem>SanctaMaria>klas.....
Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.
Er zijn drie soorten brugklassen: 1 havo/vwo (= 1 havo); 1 atheneum en 1 gymnasium

4. Bij het aanmaken van het account bij VanDijk: Bij het e-mail adres van de leerling wordt aangeraden het Sanctamailadres te gebruiken. Dat is (leerlingnummer)@sanctamaria.nl.  Bij contactgegevens komt het mailadres van de ouder/verzorger die de zakelijke informatie, zoals een bestelbevestiging van VanDijk, gaat ontvangen.  

5. Aan het einde van de bestelling komt het scherm 'activeer je licenties'. De 'inloggegevens van je school' zijn de Magistergegevens van de leerling. 

Eventueel kan het inloggen bij Magister worden overgeslagen. Kies dan voor 'later activeren'. Een week voor het nieuwe schooljaar krijgt de leerling een mail van VanDijk met instructies hoe alsnog de licenties te activeren. Die mail gaat naar het mailadres van de leerling dat is/wordt ingevuld in het account bij VanDijk. 

Huidige leerlingen:

Zelf activeren van de licenties die bij de lesboeken horen:

Leerlingen die al bij VanDijk een account hebben en hun nieuwe pakket gaan bestellen, worden vanuit het VanDijk-account naar hun Magisteraccount geleid, moeten daar inloggen met hun leerling-Magisteraccount (dus niet met hun schoolmailaccount) en worden dan weer teruggeleid naar het VanDijk-account om hun bestelling af te ronden. (Zie de uitleg in het filmpje hieronder).

Nieuw is ook dat de status van het verzenden van het boekenpakket is te volgen. 

(Een module van) Magister is in de zomervakantie open voor dit aanmeldproces bij VanDijk. (De roostermodule is in de vakantie dicht) 

Uitleg door VanDijk (filmpje)

Leerlingen die naar 3 havo en 4 havo gaan moeten kiezen voor Engels of Cambridge Engels.
Het vak CKV is in 4 vwo alleen verplicht voor leerlingen die geen Klassieke Talen in hun pakket hebben.
Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Een leerling die het huidige schooljaar nog een keer gaat overdoen, levert evengoed het huidige boekenpakket in en bestelt opnieuw het benodigde lespakket.  

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden of stuur verkeerde boeken terug vóór de datum die op de website van VanDijk staat.

Uitleg door VanDijk (filmpje)

De lesboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken is er overleg nodig met de afdelingsleider.

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen (download pdf) nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

------------------------------------------------

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde contactadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.