Schoolboeken

Schoolboeken

Inleveren schoolboeken

Locatie: kantine bovenbouw. Houd je aan de genoemde tijden. Als het te druk is, sluit VanDijk de inleverbalie. VanDijk mailt een instructie over het downloaden van je inleverformulier.

Als je nog een lesboek nodig hebt, ga dan naar VanDijk>Inleveren&Retourneren over uitstel inlevering lesboek. Je kunt je boeken op eigen kosten per postpakket sturen naar VanDijk. Zie ook daarvoor Inleveren&Retourneren.

Uitleg door VanDijk (filmpje)

 

Vrijdag 21 juni 2019

Kom svp niet allemaal het laatste kwartier...…

5 havo                                           09.00 -10.15 uur   

6 vwo                                            10.15 -11.30 uur   

           

Donderdag 11 juli  2019

1 atheneum en 1 gymnasium: 09.00-09.30 uur

1 havo:                                  09.30-10.15 uur

2 atheneum en 2 gymnasium: 10.15-11.00 uur

2 havo:                                  11.00-11.30 uur          

3 atheneum en 3 gymnasium:  11.30-12.30 uur

3 havo:                                  12.30-13.15 uur

4 havo:                                  13.15-14.00 uur

4 vwo:                                   14.00-15.00 uur

5 vwo:                                   15.00-16.00 uur

                              

Bestellen schoolboeken

Leerlingen bestellen zelf hun boekenpakket bij VanDijk aan de hand van een door onze docenten klaargezette boekenlijst. Bestellen gaat digitaal, na het aanmaken van een account bij www.vandijk.nl.

Sancta Maria werkt niet met een pakketnummer.

Brugklassers atheneum let op: kies voor de klas 1 atheneum (en niet voor 1 h/v).

Iedere leerling heeft een eigen account nodig bij VanDijk, met een persoonlijk mailadres. Dit mailadres moet hetzelfde adres zijn als het mailadres dat wordt opgegeven voor de schooladministratie (Magister). Leerlingen die nog geen eigen mailadres hebben, kunnen het Sanctamailadres gebruiken. Dat is (leerlingnummer)@sanctamaria.nl

De koppeling lesboek/digitaal materiaal in de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van Magister verzorgt de firma VanDijk. Deze koppeling kan alleen plaatsvinden als de leerling het bijbehorende lesboek ontving èn het e-mailadres van de leerling in het account bij VanDijk dient exact hetzelfde te zijn als het leerling-mailadres in Magister.

In 3 havo en 4 havo is er keuze tussen Engels Cambridge óf Engels regulier.

Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Uitleg door VanDijk (filmpje) en tekst

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check ook of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden of stuur verkeerde boeken terug vóór 10 augustus via de website van VanDijk.

Uitleg door VanDijk (filmpje)

De lesboeken en de bijbehorende studieboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken en het bijbehorende lesmateriaal  is er overleg nodig met de afdelingsleider.

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt VanDijk een mail met een naar het in het account ingevulde mailadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.