Schoolboeken

Schoolboeken

Bestellen schoolboeken

Leerlingen bestellen zelf hun boekenpakket bij Van Dijk. Dit gaat digitaal, na het aanmaken van een account bij www.vandijk.nl;  aan de hand van een door de docenten klaargezette boekenlijst.

Sancta werkt niet met een pakketnummer.

Iedere leerling heeft een eigen account nodig bij Van Dijk, met een persoonlijk mailadres. Dit mailadres moet hetzelfde adres zijn als het mailadres dat wordt opgegeven voor de schooladministratie (Magister).

De koppeling lesboek/digitaal materiaal in de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van Magister verzorgt de firma Van Dijk. Deze koppeling kan alleen plaatsvinden als de leerling het bijbehorende lesboek ontving èn het e-mailadres van de leerling in het account bij Van Dijk dient exact hetzelfde te zijn als het leerling-mailadres in Magister.

Leerlingen in klas 2 en 3 moeten kiezen voor Engels Cambridge óf Engels regulier.

Leerlingen in klassen 4, 5 en 6 kiezen de methodes die passen bij het door hen gekozen vakkenpakket.

Controleer na levering van het boekenpakket alle boeken (dus ook deel 2) op beschadigingen of beschrijvingen. Check ook of de boeken die op de lijst met geleverde materialen staan daadwerkelijk in het pakket zitten. Meld onvolkomenheden vóór eind september via de website van Van Dijk.

De lesboeken en de bijbehorende studieboeken betaalt Sancta Maria. Voor extra vakken en het bijbehorende lesmateriaal  is er overleg nodig met de afdelingsleider.

Naast de lesmethodes heeft de leerling nog hulpmaterialen nodig. Deze materialen zijn voor eigen rekening.

Tegen de tijd dat de lesboeken weer ingeleverd moeten worden zendt Van Dijk een mail met een naar het in het account ingevulde mailadres. Let op: soms stopt een provider deze mailing in een spammap.

De communicatie over lesboeken verloopt via de mediatheek, die te bereiken is via  mediatheek@sanctamaria.nl of via het directe telefoonnummer 023 5121926.