Kwaliteit

Kwaliteit

Examenresultaten 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013
havo 92% 95% 83% 92% 82% 89%
vwo 92% 91% 76% 86% 90% 95%

Scholen op de kaart

Scholen op de kaart toont de kwaliteitsgegevens van scholen voor voortgezet en primair onderwijs. Deze gegevens komen van de scholen zelf en van de onderwijsinspectie. Bekijk hier hoe Sancta Maria er voor staat.

Ook leerlingen die zich oriënteren op het voortgezet onderwijs kunnen terecht bij Scholen op de kaart. Op de website kunnen scholen voor voortgezet onderwijs eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt regelmatig alle scholen in Nederland. De inspectie kijkt of de organisatie en het onderwijs op orde zijn. Op de website van de inspectie onder het kopje 'schoolwijzer' zijn alle inspectierapporten en uitkomsten te vinden. Ook ouders kunnen een vraag aan de inspectie voorleggen of informatie ontvangen. Kijk hiervoor op: www.onderwijsinspectie.nl of mail naar: info@owinsp.nl.

Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld is het meldpunt vertrouwensinspecteurs opgezet: 0900-1113111.