Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling


Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van
de leerlingen door:

 • Extra begeleiding door ondersteuningsteam, remedial teachers en dyscalculiebegeleider;
 • Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6;
 • Project ‘Boek uit je tas’ dat Vrij Lezen stimuleert;
 • Extra voorbereiding rekentoets voor onder- en bovenbouw;
 • Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Quest Klassiek;
 • Kwaliteitskeurmerk Akademie Wetenschaps Oriëntatie Nederland;
 • Officieel erkende UNESCO-school;
 • Verdieping Frans met DELF-certificaat;
 • Verdieping Engels met Cambridge-certificaat;
 • Verdieping Grieks en Latijn met elex/egex certificaat.

Kwaliteit is nooit af! Komend jaar investeren we extra in:

 • De motivatie, werkhouding en schoolse vaardigheden van havoleerlingen;
 • Het nieuwe vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), speciaal voor havoleerlingen;
 • Het honoursprogramma: een verdiepend academisch programma voor excellente vwo-leerlingen;
 • Scholing van startende en ervaren docenten in ‘de vijf rollen van de docent’ ter bevordering van het klassenmanagement;
 • Het vergroten van de rekenvaardigheden;
 • De contacten met basisscholen, hogescholen en universiteiten;
 • Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO- scholennetwerk;
 • Nog betere voorbereiding op profielkeuzes en vervolgopleiding;
 • Internationale uitwisselingen;
 • Nieuwe projecten die recht doen aan de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium.

Klachtenregeling
Sancta staat altijd open voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Klachten of vragen van ouders helpen daarbij. Wij streven er naar om tot oplossingen te komen die aanvaardbaar zijn voor alle betrokkenen, zoals ouders, leerlingen, medewerkers of directieleden. Lees hier onze klachtenregeling.