Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen, door:

 • Extra begeleiding door zorgteam en remedial teachers.
 • Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6.
 • Project ‘Boek uit je tas’ dat Vrij Lezen stimuleert.
 • Extra voorbereiding rekentoets voor onder- en bovenbouw.
 • Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Kosmos.
 • Kwaliteitskeurmerk Akademie Wetenschaps Oriëntatie Nederland.
 • Verdieping Frans met DELF certificaat.
 • Verdieping Engels met Cambridge certificaat.
 • Verdieping Grieks en Latijn met certificaat.

Komend jaar investeren we extra in:

 • De motivatie, werkhouding en schoolse vaardigheden van havo-leerlingen.
 • Het honoursprogramma: een verdiepend programma voor excellente vwo-leerlingen.
 • Het vergroten van de rekenvaardigheden.
 • De contacten met basisscholen, hbo en universiteit.
 • Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO- scholennetwerk