Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitsontwikkeling


Sancta investeert in de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van
de leerlingen, door:
• Extra begeleiding door ondersteuningsteam, remedial teachers en dyscalculie begeleider.

• Jaarlijkse Sancta Award voor het beste profielwerkstuk voor havo 5 en vwo 6.

• Project ‘Boek uit je tas’ dat Vrij Lezen stimuleert.

• Extra voorbereiding rekentoets voor onder- en bovenbouw.

• Voorbereiding wetenschappelijk onderwijs door vakken Quest en Quest Klassiek.

• Kwaliteitskeurmerk Akademie Wetenschaps Oriëntatie Nederland.

• Officieel erkende UNESCO-school

• Verdieping Frans met DELF certificaat.

• Verdieping Engels met Cambridge certificaat.

• Verdieping Grieks en Latijn met elex/egex certificaat.

Kwaliteit is nooit af!
Komend jaar investeren we extra in:
• De motivatie, werkhouding en schoolse vaardigheden van
havoleerlingen.

• Het nieuwe vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), speciaal voor
havoleerlingen.

• Het honoursprogramma: een verdiepend academisch programma voor excellente vwo-leerlingen.

• Scholing van startende en ervaren docenten in ‘de vijf rollen van de docent’ ter bevordering van het klassenmanagement.

• Het vergroten van de rekenvaardigheden.

• De contacten met basisscholen, hbo en universiteit.

• Ons lidmaatschap van het wereldwijde UNESCO- scholennetwerk.

• Nog betere voorbereiding op profielkeuzes en vervolgopleiding.

• Internationale uitwisselingen.

• Nieuwe projecten die recht doen aan de verschillen tussen havo, atheneum en gymnasium.