Doe mee en kom ook in actie!

Oproep UNESCO-leerlingenwerkgroep

Draag je het UNESCO gedachtengoed een warm hart toe? Dan zoeken we jou voor de UNESCO leerlingenwerkgroep!

We zoeken:

  • leerlingen die betrokken zijn bij wat er in de wereld gebeurt
  • leerlingen met een brede interesse

Het houdt in:

  • UNESCO-plannen maken met medeleerlingen
  • voor UNESCO projecten op pad gaan
  • meedenken over de UNESCO activiteiten binnen en buiten school en onderdelen uitproberen
  • leerlingen van andere UNESCO scholen ontmoeten
  • meebeslissen over de invulling van UNESCO thema's

Het levert op:

  • een mooi extraatje op je Plus document
  • een etentje aan het eind van het schooljaar met de UNESCO werkgroep
  • inspraak bij de invulling van UNESCO thema’s en uitwisselingsprojecten

Hoe geef je je op:

Schrijf ons zo snel mogelijk een mailtje waarin je je motivatie om deel te nemen aan de UNESCO leerlingenwerkgroep kort toelicht. Vermeld naam en klas.

Petra Niessen (p.niessen@sanctamaria.nl)
Mensje Bienstman (m.bienstman@sanctamaria.nl)

We hopen van je te horen!

UNESCO-werkgroep