Leerjaar 2, havo & vwo

Programma leerjaar 2

Verschil klas 1 en 2

Je zit nu in een H2, A2 of G2 klas.

Meer zelfstandigheid

Zelf problemen oplossen

Werktempo ligt hoger

Langere termijnplanning

Meer huiswerk

PTO's 2e

PTO's 2e leerjaar