Leerjaar 5

Programma leerjaar 5

havo

- Eindexamenjaar
- Profielreis in mei
- Profielwerkstuk
- Aanmelden vevolgstudie

Protocol overstap H5 > V5

vwo

- Cijfers V5 belangrijk criterium vervolgstudie
- Profielreisweek in mei

Plus-document verdienen: 
- Je kunt een extra vak volgen
- Vervroegd examen doen
- Deelname wiskunde Olympiade
- Pre-university programma
- Unescoprogramma > European Youth Parliament (model United
Nations), Munesco

Profielreis havo 5

Profielreis

Pyreneeën:
Vertrek zondag 17 september
Verzamelen 10.45 uur, vertrektijd 11.00 uur vanaf parkeerplaats Sancta
Retour: vrijdag 22 september in de loop van de middag.

Normandië
Vertrek maandag 18 september
Verzamelen 8.45 uur, vertrektijd 9.00 uur vanaf parkeerplaats Sancta
Retour: vrijdag 22 september rond  20:00 uur.

Duitsland
Vertrek maandag 18 september
Verzamelen 7.15 uur, vertrektijd 7.30 uur vanaf parkeerplaats Sancta
Retour: vrijdag 22 september eind van de middag.

PTA's 5e

PTA's leerjaar 5

Decanaat

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden.

Decaan vwo
Mevrouw A. Hollemans
a.hollemans@sanctamaria.nl

Decaan havo
De heer D. Boor 
d.boor@sanctamaria.nl