Leerjaar 5

Programma leerjaar 5

havo

- Eindexamenjaar
- Profielreis
- Profielwerkstuk
- Aanmelden vevolgstudie

Protocol overstap H5 > V5

vwo

- Cijfers V5 belangrijk criterium vervolgstudie
- Profielreisweek

Plus-document verdienen: 
- Je kunt een extra vak volgen
- Vervroegd examen doen
- Deelname wiskunde Olympiade
- Pre-university programma
- Unescoprogramma > European Youth Parliament (model United
Nations), Munesco

Profielreis

Profielreis

Pyreneeën:
Vertrek zondag 12 mei
Verzamelen 10:15 uur, vertrektijd 10.45 uur vanaf parkeerplaats Sancta
>>> Aangepaste tijd !!!
 Retour: vrijdag 17 mei rond 12:30 uur.

Normandië
Vertrek maandag 13 mei
Verzamelen 8:30 uur, vertrektijd 9:00 uur vanaf parkeerplaats Sancta
>>> Aangepaste tijd !!! : vrijdag 17 mei rond  19:15 uur.

Duitsland
Vertrek maandag 13 mei
Verzamelen 6:30 uur, vertrektijd 7:00 uur vanaf parkeerplaats Sancta
>>> Aangepaste tijd !!! Retour: vrijdag 17 mei rond 19:45 uur.

Decanaat

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden.

Decaan vwo
Mevrouw A. Hollemans
a.hollemans@sanctamaria.nl

Decaan havo
De heer D. Boor 
d.boor@sanctamaria.nl