Leerjaar 5

Programma leerjaar 5

havo

- Eindexamenjaar
- Profielreis in mei
- Profielwerkstuk
- Aanmelden vevolgstudie

vwo

- Cijfers V5 belangrijk criterium vervolgstudie
- Profielreisweek in mei

Plus-document verdienen: 
- Je kunt een extra vak volgen
- Vervroegd examen doen
- Deelname wiskunde Olympiade
- Pre-university programma
- Unescoprogramma > European Youth Parliament (model United
Nations), Munesco

Decanaat

Samen met de mentoren bereidt de decaan leerlingen voor op een vervolgstudie. Hij/zij helpt bij het kiezen van het juiste profiel in de onderbouw en van een gericht vakkenpakket in de bovenbouw. De decaan onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs, organiseert beroepskeuzeprojecten en regionale voorlichtingsavonden.

Decaan vwo
Mevrouw A. Hollemans
a.hollemans@sanctamaria.nl

Decaan havo
De heer D. Boor 
d.boor@sanctamaria.nl