Rooster

Rooster

Alle actuele roosterwijzigingen staan alleen nog in Magister!

Hier staat informatie over de lestijden en diverse andere roosters. Veranderingen in deze vaste tijden worden hier aangegeven.

 

Roosters 2e tijdvak CE:

HAVO

VWO 

Roosters eindtoetsweek:

Rooster Onderbouw: 30 juni t/m 6 juli aangepaste versie

Rooster V4 en V5: 26 juni t/m 4 juli met lokalen

Rooster H4: 26 juni t/m 4 juli met lokalen

H4: let op inschrijven voor herkansing wiskunde A: via de ELO: UITERLIJK 20 juni 9:00 uur

Mondelingen:

Mondelingen V4 Engels (Asa)

Mondelingen V4 Frans (Jan)

Mondelingen V4 Frans (Lrt)

Mondelingen H4 Frans (Tjr)

Mondelingen H4 Frans (Ber)

Rooster laatste schoolweken:

 Rooster laatste weken : 5 juli t/m 21 juli

 

Lestijden (onder voorbehoud)
1e uur    08.25 - 09.15
2e uur    09.15 - 10.05
Pauze
3e uur    10.20 - 11.10
4e uur    11.10 - 12.00
Pauze
5e uur    12.25 - 13.15
6e uur    13.15 - 14.05
Pauze
7e uur    14.20 - 15.10
8e uur    15.10 - 16.00

Meestal zijn de leerlingen in de onderbouw na het zevende lesuur (15.10 uur) vrij, in de bovenbouw na het zevende of achtste lesuur (16.00 uur).

Verkorte lestijden
1e uur    08.25 - 09.05
2e uur    09.05 - 9.45
Pauze
3e uur    10.00 - 10.40
4e uur    10.40 - 11.20
Pauze
5e uur    11.45 - 12.25
6e uur    12.25 - 13.05
Pauze
7e uur    13.20 - 14.00
8e uur    14.00 - 14.40