!! Rooster

!! Rooster

CE schema 2021 tijdvak 1

indeling zalen/lokalen week 20 staat erop!

Overzicht examentrainingen met lokalen t/m dinsdag 11 mei: 

 havo5

 vwo6

 

Hier staat informatie over de lestijden en diverse andere roosters. Veranderingen in deze vaste tijden worden hier aangegeven.

 Alle actuele roosterwijzigingen staan in Magister!

 

Lestijden Hybride Onderwijs, vanaf 8 maart 2021

1e uur  08.25 – 09.05

2e uur  09.05 – 09.45

Pauze 15 min.

3e uur  10.00 – 10.40

4e uur  10.40 – 11.20

Pauze 50 min.

5e uur   12.10 – 12.50

6e uur  12.50 – 13.30

Pauze 15 min.

7e uur  13.45 – 14.25

8e uur  14.25 – 15.05

 

Lestijden

(onder voorbehoud)

1e uur    08.25 - 09.15
2e uur    09.15 - 10.05
Pauze
3e uur    10.20 - 11.10
4e uur    11.10 - 12.00
Pauze
5e uur    12.25 - 13.15
6e uur    13.15 - 14.05
Pauze
7e uur    14.20 - 15.10
8e uur    15.10 - 16.00

Meestal zijn de leerlingen in de onderbouw na het zevende lesuur (15.10 uur) vrij, in de bovenbouw na het zevende of achtste lesuur (16.00 uur).

Verkorte lestijden
1e uur    08.25 - 09.05
2e uur    09.05 - 9.45
Pauze
3e uur    10.00 - 10.40
4e uur    10.40 - 11.20
Pauze
5e uur    11.45 - 12.25
6e uur    12.25 - 13.05
Pauze
7e uur    13.20 - 14.00
8e uur    14.00 - 14.40